Kościół Park Plac zabaw

Dożynki Parafialne 2019r.

Dn. 06.10.2019r. przeżywaliśmy Dożynki Parafialne, których organizatorem w tym roku było sołectwo Malnia.Starostami dożynkowymi byli państwo: Bernadetta i Antoni Anioł. Barwną procesję tworzyły dzieci, młodzież i dorośli niosąc dary na ofiarny stół. W trakcie przemarszu oraz na uroczystej Mszy Św. przygrywała orkiestra Cementowni "Górażdże". Mszę Św. odprawił i kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Hubert Sklorz. Na zakończenie uroczystej Mszy Św. sołtys Barbara Herok, w imieniu społeczności Malni, Odrowąża i Choruli, podziękowała m. in. pomysłodawcom i wykonawcom niedawno otwartej obwodnicy oraz ul. bł.Józefa Cebuli. Są to: pan Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, pan Prezes Andrzej Balcerek oraz pan Prezes Kazimierz Gniot, którzy wraz z małżonkami uczestniczyli w liturgii dożynkowej.

Niedziela podziękowania za żniwo jest zawsze szczególnie ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijańskiej wspólnoty. Jej naczelnym przesłaniem jest dziękowanie, wdzięczność… . Na dziękczynnym ołtarzu złożyliśmy dary, które otrzymaliśmy z Bożej łaskawości i które jednocześnie są owocem pracy ludzkich umysłów i ludzkich rąk. W okolicznościowej pieśni śpiewamy:

„Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy,

Z Ciebie plenność miewa rola, my zbieramy z Twego pola.

Wszystko Cię mój Boże chwali, aleśmy i to poznali,

Że najmilszą Ci się zdała, pracującej ręki chwała”.

Dziś, jako parafialna wspólnota z Malni i Odrowąża stajemy wobec Pana Boga i wobec siebie nawzajem z plonem dziękczynienia. Dziękujemy przede wszystkim Bogu za wszelkie Jego dary: te materialne, i te niematerialne. Te, które przynieśliśmy jako plon ziemi, i te które są plonem ludzkiej myśli, starań i trosk o dobro wspólne.

Dziękujemy Rolnikom za ich ciężką pracę i za owoce tej pracy, które zapewniają nam chleb codzienny.

Dziękujemy sobie nawzajem za trud i owoce naszej ciężkiej pracy, którymi możemy się obdarowywać dla dobra wspólnego.

Dziękując sobie nawzajem, niektóre osoby chcemy szczególnie przywołać.

Dziękujemy naszemu Księdzu Proboszczowi Hubertowi Sklorzowi, za trud jego pracy w Pańskiej Winnicy Malni i Odrowąża.

Dziękujemy Nauczycielom i Wychowawcom za owoce ich pracy z naszymi najmłodszymi pokoleniami.

Dziękujemy naszym chorym za ich plon modlitwy w naszych intencjach i związane z nią świadectwo cierpienia.

Ale w tym roku na ołtarzu składamy także szczególny plon dziękczynienia, który już na zawsze przynosi nową jakość życia naszej Wspólnocie. Są nim nowe drogi, które fundamentalnie zmieniły strukturę komunikacyjną naszych wiosek: Obwodnica Malni i Choruli oraz obwodnica Odrowąża, czyli nowa ulica Bł. Ojca Józefa Cebuli prowadząca do naszego kościoła i na cmentarz. Jakże to piękny plon wieloletnich starań i zabiegów osób, które z wiarą w sukces tych projektów i z ogromną determinacją doprowadziły je do finału.

Wiem, że teraz bardzo się narażę, zwłaszcza Panu Burmistrzowi, który – kiedy zapraszałam go na dzisiejszą uroczystość – kategorycznie zabronił, by w jakikolwiek sposób mu dziękować. Jednak mieszkańcy Malni i Odrowąża zobowiązali mnie do tego, by – tym razem – nie posłuchać Pana Burmistrza, bo taka jest potrzeba ich serc.

Zatem, Panie Burmistrzu Gogolina, w imieniu mieszkańców Malni i Odrowąża Panu z całego serca dziękujemy za wieloletnie starania o wybudowanie obwodnic Malni i Choruli oraz Odrowąża i za doprowadzenie tych inwestycji do finału.

Nie byłoby pierwszej z wymienionych inwestycji bez starań ówczesnego Prezesa Cementowni Górażdże Pana Andrzeja Balcerka. Stworzyliście z Panem Burmistrzem Wojtalą niesamowity team. Jak się okazało bardzo skuteczny team. Od 4 września br. Malnia i Chorula stały się bezpieczniejsze, cichsze i spokojniejsze ze względu na zmianę ruchu setek ciężarowych samochodów, które codziennie przejeżdżały przez nasze wioski. Panie Burmistrzu, Panie Prezesie to wielki, historyczny, wręcz cywilizacyjny krok w życiu i funkcjonowaniu naszych wiosek. Bardzo Wam za to dziękujemy.

Jeszcze jedna osoba w epokowy sposób wpisała się w infrastrukturalne przeobrażenia naszych wiosek. To Pan Kazimierz Gniot, który najpierw zainwestował w naszą „stocznię”, jak zwykliśmy od pokoleń nazywać zakład nad Odrą a potem, wspólnie z Burmistrzem Gogolina Panem Joachimem Wojtalą doprowadzili do wybudowania obwodnicy Odrowąża, czyli ul. Bł. Ojca Józefa Cebuli, prowadzącej do zakładu, ale i do kościoła, i na nasz parafialny cmentarz. Panie Prezesie Kazimierzu, proszę przyjąć od mieszkańców Odrowąża i Malni ogromne wyrazy wdzięczności i szacunku.

Wdzięczność naszą wyrażamy dziś tu w naszym maleńskim kościele w święto dziękczynienia za plony. Panie Burmistrzu, Panie Prezesie Andrzeju, Panie Prezesie Kazimierzu, dziękczynnie ogarnialiśmy Was dziś naszą modlitwą. Podziękowanie naszych społeczności wyrażam także słowami. Niech wyrazem naszej ludzkiej wdzięczności i szacunku będą także kwiaty. Proszę, przyjmijcie je wraz z najlepszymi życzeniami na dalszą pracę dla dobra ludzi i Chwałę Bogu.

Mieszkańcy Malni, Odrowąża i Choruli 

 

 

Pogoda
28 września
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,55 PLN
1 CHF = 4,21 PLN
1 USD = 3,90 PLN