Kościół Park Plac zabaw

Spotkanie opłatkowe

Tradycyjnie jak co roku Rada Sołecka Wsi Malni zaprosiła wszystkie osoby starsze i samotne na spotkanie opłatkowe do Resturacji Linder w Malni. Na samym początku spotkania pani sołtys Barbara Herok przywitała przybyłych seniorów oraz zaproszonych gości. Wśród gości byli: pan Krzysztof Reinert zastępca Burmistrza Gogolina, pani Urszula Proszowska prezes Fundacji Górażdże wraz z mężem, pan Paweł Serafin dyrektor PSP w Malni, Ks. Proboszcz Hubert Sklorz, pani Iwona Cimek dyrektor GOK Gogolin, pan Rudolf Kubiczek przewodniczący DFK Malnia oraz pan Andrzej Kubiczek prezes Stowarzyszenia Ziemia Malińska. Dzieci z przedszkola w Malni przygotowały piękny program artystyczny. W świątecznym repertuarze zaprezentowali się również: Aurelia i Damian Spallek. W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok. Po występach artystycznych Ksiądz Proboszcz poświęcił opłatki, życząc wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnej uroczystej kolacji zasiadło ok. 100 osób.
Dziękujemy wszystkim osobą zaangażowanym za pomoc oraz sponsorom za wsparcie finansowe.

 

 

 

Pogoda
28 września
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,55 PLN
1 CHF = 4,21 PLN
1 USD = 3,90 PLN